OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY MILICZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz
ponownie w zakresie załącznika nr 11 – obszaru położonego w obrębie Milicz
oraz w zakresie załącznika nr 2 – obszaru położonego w obrębach Wszewilki i Stawiec

Skip to content