Znamy ocenę merytoryczną wniosków na Budżet Obywatelski Gminy Milicz 2021

Informujemy , iż zakończyliśmy kolejny etap konsultacji o nazwie Budżet Obywatelski Gminy Milicz 2021.  Wszystkie wnioski na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego  zostały zweryfikowane przez zespół składający się z pracowników Urzędu Miejskiego. Oprócz oceny formalnej, badano m.in.,  czy  propozycja inwestycji mieści się w zadaniach własnych Gminy, czy jej realizacja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy spełnia zasadę ogólnodostępności i czy możliwa jest do realizacji.

Ocenie podlegało 24 wniosków, jeden z nich został odrzucony merytorycznie, natomiast w trzech przypadkach doszło do ujednolicenia wniosków. Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego Gminy Milicz  propozycje zadań, które są do siebie bardzo podobne, a złożone przez rożnych wnioskodawców, mogą za zgodą autorów, zostać scalone w jedną propozycję zadania.  W związku z powyższym, ostatecznie w I prezentacji projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego do kolejnego etapu przeszło 18 wniosków,  z którymi można się zapoznać na stronie https://milicz.budzet-obywatelski.org/projekty

Przypomnijmy, iż głosowanie rozpocznie się 18 grudnia i potrwa do 13 stycznia 2021 r. Głosowanie odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez platformę www.milicz.budzet-obywatelski.org.

Dodatkowo, głos w wersji papierowej będzie można oddać w Urzędzie Miejskim w Miliczu 4 oraz 11 stycznia 2021 roku.

Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Milicz, którzy do czasu zakończenia głosowania ukończą 16 rok życia. Każdy uprawniony może zagłosować tylko jeden raz na jeden wybrany przez siebie projekt.

Osoby, które chcą zagłosować elektronicznie mogą w Urzędzie Miejskim w Miliczu telefonicznie pod nr 713804324 zweryfikować informację o swoim prawie do głosowania w ramach konsultacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Milicz. 

Wszyscy, którzy są mieszkańcami, a nie są zameldowani  i chcą zagłosować elektronicznie powinni  złożyć w Urzędzie Miejskim oświadczenie o zamieszkaniu według wzoru umieszczonego poniżej do dnia: 22 grudnia 2020 r.

oświadczenie-o-miejscu-zamieszkania- do głosowania

Skip to content