Stowarzyszenie Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie powstało w Miliczu

W naturalnej konsekwencji szeroko prowadzonych działań humanitarnych dla Ukrainy, podjętymi przez nasz samorząd i lokalną społeczność, na rzecz uchodźców wojennych, powstało Stowarzyszenie “Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie”.

🔹Organizacja zawiązała się, aby sformalizować i wzmocnić pomoc skierowaną do uchodźców już przebywających na terenie naszej gminy, ale również adresowaną do obywateli ukraińskich, którzy pozostali w swoim kraju walcząc o jego suwerenność, wolność i bezpieczeństwo własnego narodu, a także całej Europy.

🔸Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiane prowadzenie i organizacja działalności charytatywnej w zakresie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy.

🔹Na obecną chwilę finansowe środki podarowane na organizacje działań pomocowych na rzecz uchodźców wojennych wynoszą 8280 zł i 500 euro💶

Za ich przekazanie dziękujemy: sołectwu Wrocławice, Piękocin i Miłosławice, Radnym Klubu Ziemia Milicka, Radnej Marzannie Łabaczuk, Radnemu Piotrowi Bolińskiemu i Radnemu Mariuszowi Owczarkowi , miastu Würzen 👉Conny Hanspach oraz Pani Maria Lech ❤

❗️Jeśli chcecie wesprzeć nasze działania pomocowe dla uchodźców wojennych, ale także te, które skierowane są bezpośrednio do wszystkich, którzy pozostali na zgnębionej ukraińskiej ziemi, walcząc o jej wolność, zachęcamy do przekazywania darowizn pieniężnych na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Miliczu
PL49 9582 0000 2000 0037 2367 0001

🔸Wszystkie przekazane fundusze zostaną zaangażowane w działania na rzecz pomocy Ukrainie, zarówno uchodźców wojennych w naszej gminie jak i kierowanych do naszych przyjaciół z obwodu lwowskiego. Wydatki z tym związane będą na bieżąco rozliczane i raportowane Państwu.

Skip to content