Zaświadczenie o prawie do głosowania

Szanowni Państwo,

przypominamy, że wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy, w którym jest ujęty w spisie wyborców. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 26 czerwca 2020 r.

Skip to content