„Zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne na terenie gminy Milicz”

W dniu 12 marca 2021 r. Gmina Milicz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne na terenie gminy Milicz” w ramach konkursu inwestycyjnego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 r.
Inwestycja będzie obejmowała doposażenie placu zabaw w Miłosławicach, wyposażenie siłowni zewnętrznej w Olszy, wykonanie oświetlenia solarnego w Rudzie Milickiej oraz doposażenie i wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Węgrzynowie

Skip to content