Uwaga prawdopodobne zanieczyszczenie rzeki Czarna Woda!

Informujemy, że rzeka Czarna Woda prawdopodobnie została ponownie zanieczyszczona przez ścieki komunalne pochodzące z Oczyszczalni Ścieków w Sulmierzycach. W związku z tym uprzejmie prosimy o niekorzystanie z rzeki na całym jej odcinku od. m. Kolęda do m. Joachimówka.

Gmina Milicz podjęła działania interwencyjne z WIOŚ we Wrocławiu oraz KP PSP w Miliczu.

Skip to content