декларація про те, що дитина або учень продовжує навчання в системі освіти України

Продовження дистанційної освіти в українських школах,

Діти та студенти (громадяни України), які проживають на території
Республіки Польща у зв’язку зі збройним конфліктом на території своєї
країни, які навчаються в дитячому садку чи школі, що функцiонують в
українській системі освіти з використанням методів та методик
дистанційного навчання, не підлягають обов’язковій щорічній дошкільній
підготовці чи обов’язковій шкільній освіті, що регулюється польським
законодавством.
В такому разі батько чи особа, яка доглядає за дитиною чи учнем, повинна
подати до гміни, відповідної за місцем проживання дитини чи учня, заяву
про те, що дитина чи учень продовжить навчання в системі освіти України
відповідно до моделі поданої нижче.
Посилання на українську версію статті.
Шановні панство – батьки дітей з України,
Міністерство освіти і науки України рекомендує перелік шкіл, які
організовують дистанційну освіту під час війни, та адреси
онлайн-платформ підтримки освіти. Після зарахування до цих шкіл та після
закінчення курсу учні зможуть отримати визнані українською системою
освіти електронні сертифікати про закінчення 2023/2024

Szanowni Państwo – Rodzice dzieci z Ukrainy,

przypominamy, iż dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy,
przebywający na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium swojego kraju, którzy uczą się w przedszkolu lub szkole
funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu
przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi
nauki regulowanymi przez prawo polskie (uczą się tylko zdalnie).
W takim przypadku rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub
uczniem, składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka
lub ucznia, oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia
kształcenia w ukraińskim systemie oświaty, zgodnie z wzorem
zamieszczonym poniżej.
Ukraińskie Ministerstwo Oświaty i Nauki rekomenduje listę szkół
organizujących kształcenie na odległość w czasie wojny i adresy platform
internetowych wspomagających edukację. Po zapisaniu się do tych szkół i
po zakończeniu zajęć uczniowie będą mogli otrzymać uznawane przez system
ukraińskiej oświaty elektroniczne zaświadczenia o ukończeniu nauki w
roku szkolnym2023/2024.

додаток/wniosek:

Skip to content