Wniosek o świadczenie żłobkowe tylko do końca maja

31 maja 2022 r. upływa termin na złożenie tzw. świadczenia żłobkowego do ZUS. Miesięczna kwota dopłaty wynosi do 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka.

Wniosek tylko w wersji elektronicznej

Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Cały proces odbywa się w formie elektronicznej.

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania można składać za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez:

portal PUE – ZUS,
portal Emp@tia
bankowość elektroniczną

ZUS choć przyjmuje wnioski od 1 kwietnia 2022 roku, to pieniądze wypłaci z wyrównaniem od stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. Warunkiem jest złożenie wniosku do końca maja br.

Co z rodzicami dzieci, które dopiero zaczną uczęszczać do żłobków? W takim przypadku również należy pamiętać o terminach. Jak przypomina ZUS, wniosek o świadczenie żłobkowe można złożyć najwcześniej w dniu, w którym dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Gdy rodzic zrobi to w ciągu dwóch miesięcy, to dofinansowanie zostanie przyznane od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce. W przeciwnym świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.


Rodzice, aby otrzymać „żłobkowe”, muszą dopełnić formalności

Aby otrzymać wsparcie należy przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ponadto, rodzic jest zobowiązany przedstawić: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotychczas daty urodzenia podawano, gdy nie nadano numeru PESEL. Rodzic musi też podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu (dotychczas ich podanie było fakultatywne).

Skip to content