Projekt Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

Projekt „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

Termin realizacji 01.01.2019r-31.12.2020r

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 673 (336K,337M) uczniów oraz wdrożenie trwałych i kompleksowych zmian w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, Szkoły Podstawowej we Wróblińcu, Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim do 06.2020 roku. Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej  w Gminie poprzez wdrożenie programów zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, tematycznych laboratoriów i warsztatów rozwojowych oraz  ekowarsztatów w szkołach , w których zdiagnozowano pilną potrzebę udzielenia wsparcia. A także wsparcie rodziców uczniów oraz trwałe podniesienie jakości oferty edukacyjnej i efektywności kształcenia poprzez doposażenie szkół w niezbędne pomoce (w tym TIK) i podniesienie umiejętności i wiedzy nauczycieli z zakresu umiejętności uczenia i wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 Kompleksowym wsparciem zostaną objęte cztery szkoły z terenu Gminy Milicz:

Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

 Powstanie:

17 pracowni w 4 placówkach

4 pracownie językowe: wyposażenie cyfrowej pracowni językowej dla  26 stanowisk+ nauczyciel. Dostawa, montaż i uruchomienie oraz szkolenie z obsługi. Sterowanie za pomocą komputera. Możliwa współpracy z tablicą interaktywną. Skład: meble (biurka i krzesła), tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, multibox, oprogramowanie, słuchawki z mikrofonem dla uczniów

4 pracownie komputerowe: laptopy dotykowe/hybrydowe dla uczniów i nauczyciela, zestaw robotów do programowania dla różnych grup wiekowych, drukarka 3D, mobilna szafka na laptopy

3 pracownie przyrodnicze: tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, gablota podświetlana, zestaw czujników EKG, oddychania, spirometryczny itd., stacja pogody, pomoce dydaktyczne

3 pracownie chemiczne: zestaw mebli (2 regały),  tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, laboratorium, dygestorium,  biurko laboratoryjne, pomoce dydaktyczne

1 pracownia fizyczna:  tablica z rzutnikiem, laptop dla nauczyciela, gablota podświetlana, stół demonstracyjny, zestaw do energii odnawialnej, zestaw do budowy obwodów elektrycznych, zestaw czujników (światła, dźwięku, ciśnienia itd. ), SONDa Go fizyka, pomoce dydaktyczne

1 pracownia do techniki: stoły stolarsko-montażowe, wiertarki stołowe, wiertarki obrotowe, pilniki. piły, pomoce typu: obwody elektryczne, modele przekładni i napędów mechanicznych

1 sala terapeutyczna: zestaw mebli, dywan, magnetofon, laptop dla nauczyciela, pomoce dydaktyczne

Ponadto:

 • Pomoce dydaktyczne do przyrody dla wszystkich szkół
 • Pomoce dydaktyczne do matematyki dla wszystkich szkół
 • Zestaw tablica z rzutnikiem do sal matematycznych do wszystkich szkół

W ramach projektu zaplanowano zajęcia dla uczniów:

 • Zajęcia językowe dydaktyczno-wyrównawcze i uzdalniające
 • Zajęcia matematyczne dydaktyczno-wyrównawcze i uzdalniające
 • Zajęcia przyrodnicze dydaktyczno-wyrównawcze i uzdalniające
 • Warsztaty ogólnorozwojowe
 • Laboratoria/koła zainteresowań
 • Zajęcia terapeutyczne logopedyczne oraz terapia SI
 • Zajęcia rozwijające z informatyki
 • Ekowarsztaty w Dolinie Baryczy
 • Warsztaty wyjazdowe do placówek edukacyjnych na Dolnym Śląsku

Ponadto w projekcie zostały przewidziane:

 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Warsztaty dla rodziców

 

 

 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

KOORDYNATOR PROJEKTU W URZĘDZIE MIEJSKIM W MILICZU:

Agnieszka Gohl, pokój 52;  tel. 71 38 04 308

ASYSTENCI PROJEKTU W SZKOŁACH:

SP2 Milicz p. Anna Papierowska, gabinet 64

SP1 Milicz p. Aneta Florkowska-Sip, gabinet 101

SP Wziąchowo Wielkie p. Beata Waleriańczyk,  gabinet 1

SP Wróbliniec p. Anna Miszkiewicz, gabinet 3A

 

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ  2018/2019:

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WZIĄCHOWIE WIELKIM

harmonogram spww2018.2019

Uwaga! aktualizacja harmonogramu:

harmonogram-spww

Uwaga!-zajęcia z panią Wojcieszak rozpoczną się 01.04.2019r

Dnia 3.06.2019r. nie odbędą się zajęcia językowe na godz.6-7 prowadzone przez p.Z.Rybkę.

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRÓBLIŃCU

harmonogram spwr

Uwaga poniżej obowiązujący harmonogram dla zajęć z j. angielskiego, przyrody i laboratorium ekobadacz (matematyka i chemia bez zmian)

harmnogram spwr-maj, czerwiec

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MILICZ

harmonogram-sp2

Uwaga! w dniu 19.03.2019r nie odbędą się zajęcia z panią M. Pilipą (7 lekcja)

Uwaga poniżej terminy kiedy odbędą się ostatnie  zajęcia z cyklu w ramach projektu:

Prowadzący:

Anita Parusis – 11.06.2019
Paulina Walczak – 10.06.2019
Małgorzata Pilipa – 11.06.2019
Agnieszka Stasiak – 18.06.2019
Brygida Fortuniak-Chudzik – 18.06.2019
Urszula Miedzińska – 10.06.2019
Ewa Błońska-Wybierała – 11.06.2019
Katarzyna Andrzejewska – 12.06  Król-17.06.2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MILICZU

harmonogram sp1

uwaga! korekta harmonogramu zajęć z matematyki

Zajęcia z 16.04- odrobione zostaną 14.05. 14:30- 15.15 ( 8l.)  i 21.05. 14:30- 15.15 ( 8l) ; z 25.04. odrobione zostaną 27.05. 14:30- 15.15 ( 8l.)

UWAGA!!! W CZASIE TRWANIA STRAJKU NAUCZYCIELI NIE BĘDĄ  ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA PROJEKTOWE

UWAGA AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU DLA- LABORATORIUM CHEMICZNE: harmonogram sp1 28.05.2019r

REKRUTACJA DO PROJEKTU 2018/2019

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia RODO:

klauzula informacyjna

Uwaga! Już od nowego semestru szkolnego – luty 2019r , zaczynamy rekrutację na zajęcia w ramach projektu Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

 

Zapraszamy uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej we Wróblińcu, Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim, Szkoły Podstawowej nr 1 im Mikołaja Kopernika w Miliczu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej w Miliczu do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz dokumentami rekrutacyjnymi.

Regulamin projektu

Regulamin projektu

Regulamin Szkoła na podium

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica.SP1

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica.SPWW

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Formularz zgłoszenia do projektu uczeń_uczennica_SP2

Formularz zgłoszenia Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Formularz zgłoszenia uczeń_uczennica.WRÓBLINIECdocx

Załącznik do Formularza zgłoszenia:

Zgody do Formularza rekrutacyjnego

Dokumenty uczestnika/uczestniczki -do wypełnienia po zakwalifikowaniu się do projektu:

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.SP1 

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.SPWW

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy.WRÓBLINIECdocx

Deklaracja uczestnictwa Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia_uczennicy_SP2

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu_zmiana_03.2019

Dodatkowo:

Zgłoszenie specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych

Formularz zgłoszenia specjalnych potrzeb

Słownik głównych pojęć

słownik głównych pojęć

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy we współpracy z czterema szkołami podstawowymi realizację projektu „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 

 Założenia projektu przewidziane na ten rok szkolny zostały osiągnięte. W szkołach objętych wsparciem ( Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim, Szkoła Podstawowa we Wróblińcu) odbyły się zajęcia dla grup  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i  rozwijających z matematyki, przyrody, języka obcego oraz informatyki , a także koła zainteresowań i laboratoria. 


🙂      😉

 


 

 

 

Poniżej podsumowania projektu z wszystkich szkół:

SP2:  PODSUMOWANIE 

SP1:  PODSUMOWANIE 

SPWw:  PODSUMOWANIE

SPWr: PODSUMOWANIE

 W ramach projektu powstanie 17 pracowni w 4 placówkach: 4 pracownie językowe, 4 pracownie komputerowe, 3 pracownie przyrodnicze, 3 pracownie chemiczne, 1 pracownia fizyczna, 1 pracownia do techniki, 1 sala terapeutyczna:.

Ponadto:

 • Pomoce dydaktyczne do przyrody dla wszystkich szkół
 • Pomoce dydaktyczne do matematyki dla wszystkich szkół
 • Zestaw tablica z rzutnikiem do sal matematycznych do wszystkich szkół

Od nowego roku uczniowie będą mogli korzystać już z wszystkich utworzonych pracowni, a nauczyciele zostaną przeszkoleni dodatkowo w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK oraz nowoczesnych technologii! 🙂 

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczynamy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające, laboratoria i koła zainteresowań  dla nowych grup uczniów w ramach projektu Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć! . Rekrutacja już od września!

Dodatkowo w tym roku szkolnym zostaną przeprowadzone warsztaty ogólnorozwojowe dla uczniów, ekowarsztaty,  wyjazdy edukacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli i  warsztaty dla rodziców.

Takie kompleksowe wsparcie będzie uzupełnieniem dla nowopowstałych pracowni przedmiotowych: komputerowych, przyrodniczych, chemicznych, matematycznych, techniki, językowych, sali terapeutycznej.

Dzięki bogatemu i nowoczesnemu wyposażeniu uczniowie będą mogli w pełni realizować program nauczania, a także sprostać wyzwaniom stawianym przez nowe technologie.  Nauczyciele przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu i możliwości jakie daje wykorzystanie zakupionego wyposażenia do prowadzenia zajęć, będą mogli w w sposób ciekawy i interesujący zachęcić uczniów do większej aktywności podczas zajęć.

Nowoczesne pracownie i bogaty program zajęć stawiają szkoły objęte wsparciem w projekcie na wysokiej pozycji jeśli chodzi o ofertę skierowaną do uczniów. Dają uczniom Gminy Milicz  możliwość edukacji na  wysokim poziomie.

PONIŻEJ PRZEKIEROWANIE DO ARTYKUŁÓW O NASZYM PROJEKCIE:

Nowy rok szkolny i nowoczesne pracownie w naszych szkołach

Nowoczesne pracownie w gminie Milicz – wizyta burmistrzów w milickiej “dwójce”

 

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ 2019/2020:

 

 

UWAGA!  11.03.2020r. 

W związku z zamknięciem palcówek oświatowych zajęcia i szkolenia w ramach projektu zostają odwołane do końca marca.

Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_ SPWW

Uwaga!

Zajęcia laboratorium chemiczne – gr 1 odbędą się 5.09.2019r. godz.14.35-15.20.

Zajęcia rozwijające ICT- gr.2 odbędą się 6.09.2019r. godz.12.45-13.30

09.09.2019r Aktualizacja harmonogramu wsparcia: HARMONOGRAM ZAJĘĆ_ SPWW_

23.09.2019r Aktualizacja harmonogramu :HARMONOGRAM ZAJĘĆ_ SPWW

Uwaga!dnia 10.10.2019r.(czwartek) nie odbędą się zajęcia laboratorium chemiczne- 2 godz. gr. 1, dodatkowo odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki – 2 godz. gr. 10 oraz zajęcia SI-2 godz. grupa 14.

Przypominam,że poniedziałek 14.10. 2019r. jest DEN, jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Nie odbędą się zajęcia:
koła matematycznego gr.12
koła przyrodniczego gr.6
koła j.angielskiego gr.5
SI-gr.14
laboratorium chemiczne gr.1
Uwaga! AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU-NOWE GRUPY SI
Uwaga!
5 XI 2019r.(wtorek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z języka angielskiego prowadzone przez p.Z Rybkę- gr.3(1 godz.)
7 XI 2019r.(czwartek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki prowadzone przez p.E.Muszalską- gr.10(1 godz.)
7 XI 2019r. (czwartek)nie odbędą się zajęcia z laboratorium chemicznego prowadzone przez p.E.Patkowską- gr.1(2 godz.)
7 XI 2019r. (czwartek)nie odbędą się zajęcia SI prowadzone przez p.L.Turczynowską- gr.14-(1godz.)
8 XI 2019r. (piątek) nie odbędą się zajęcia ICT prowadzone przez p.I.Mensfeld-Rucińską – gr. 8 (1 godz.)
Dnia 7 XI 2019r.(czwartek) nie odbędą się zajęcia SI prowadzone przez p.I.Maleszkę gr.16-(2 godz.)
Dnia 12 XI 2019r. (wtorek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z jangielskiego  prowadzone przez p.Z Rybkę- gr.3(1 godz.)
Dnia 21 XI 2019r.(czwartek) nie odbędą się zajęcia SI prowadzone przez p.I.Maleszkę gr 16 (2 godz.)
W poniedziałek 9 XII 2019r. nie odbędą się zajęcia:
-SI gr.14 – 1godz.,prowadzone przez p.L.Turczynowską,
-zajęcia rozwijające z języka angielskiego gr.5- 2godz., prowadzone przez p.E.Tobołę.
Od 9 XII 2019r. rozpoczną się warsztaty ogólnorozwojowe- 1 gr. oraz logopedia- 3 gr., prowadzone przez p.K.Woźną.
Godziny zajęć w harmonogramie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_ SPWW grudzień

16.12.2019r
-we wtorek nie odbędą się zajęcia ICT gr.7 – 1godz. prowadzone przez p.I.Rucińską,
-w piątek nie odbędą się zajęcia ICT gr.9 – 1 godz. prowadzone przez p.I.Rucińską.

W czwartek 19 XII 2019r. nie odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki gr. 10 – 1 godz. prowadzone przez p.E.Muszalską

HARMONOGRAM ZAJĘĆ_ SPWW _od 13.01.2020r

24.01.2020r Uwaga! 27.01.2020r. (poniedziałek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki gr.10 prowadzone przez p.E.Muszalską,
28.01.2020r.(wtorek) nie odbędą się zajęcia rozwijające z języka angielskiego gr.3 prowadzone przez p.Z.Rybkę

28.01.2020r  Uwaga! 30.01.2020r. (czwartek)nie odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki gr. 10 prowadzone przez p.E.Muszalską.

31.01.2020r. (piątek) )nie odbędą się zajęcia rozwijające z matematyki gr. 11 prowadzone przez p.E.Muszalską.

6.02.2020r. (czwartek) nie odbędą się zajęcia z laboratorium chemicznego gr. 4 prowadzone przez p.E.Patkowską

27.02.2020r. (czwartek) nie odbędą się zajęcia SI – 2 godz. realizowane przez p.L.Turczynowską.

2.03.2020r.(poniedziałek) nie odbędą się warsztaty ogólnorozwojowe gr 19 – 2 godz. oraz logopedia gr 21-1 godz.prowadzone przez p.K.Wożną

3.03.2020r.(wtorek) nie odbędzie się logopedia gr. 22-1g. prowadzone przez p.K.Woźną,
6.03.2020r. (piątek) nie odbędą się zajęcia ICT gr. 8-1g. prowadzone przez p.I.Rucińską
6.03.2020r.(piątek)nie odędą się zajęcia SI gr 17-1g.prowadzone przez p.L.Turczynowską

9.03.2020r. nie odbędą się zajęcia SI gr 16-1 godz. prowadzone przez p.I.Maleszkę

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu:

Harmonogram zajęć _SP2

Uwaga od 24.09.2019r odwołane są  czasowo zajęcia z p. Pilipą i panią Poświatowską z powodu ich nieobecności w szkole  a także z panią Ewą Błońską Wybierałą do 03.10.2019r

Uwaga aktualizacja harmonogramu !!! :

Harmonogram zajęć – SP2

Uwaga zmiana prowadzącego! Zajęcia z j. angielskiego za panią Adamską-Król w grupach nr 2 (d-w i rozwij.) poprowadzą pani Pilipa i pani Trzeciak

Uwaga nowy harmonogram!

Harmonogram zajęć – sp 2 nowy

Uwaga. zmiana sali- zajęcia rozwijające z j.angielskiego p.Trzeciak grupa 2-sala 60

23.10.2019r w dniu dzisiejszym odwołane są zajęcia z panią Krystyna Grzelczak.

Aktualizacja  harmonogramu !

Harmonogram-zajęć-SP2-AKTUALNY

UWAGA! DO DNIA 31.10.2019 R SĄ ODWOŁANE ZAJĘCIA Z PANIĄ NASKRĘTSKĄ

W dniu 30.10.2019r zostają odwołane zajęcia z panią Pilipą.

05.11. 2019 UWAGA – DO KOŃCA TYGODNIA ODWOŁANE SA ZAJĘCIA Z PANIĄ FORTUNIAK-CHUDZIK

06.11.2019 uwaga -do końca tygodnia są odwołane zajęcia  z panią Krystyną Grzelczak

12.11.2019r Uwaga w czwartek są odwołane zajęcia z panią Katarzyną Andrzejewską. Do końca tygodnia odwołane są również zajęcia z panią Krystyną Grzelczak.

13.11.2019r Uwaga! w dniu jutrzejszym nie odbędą się zajęcia z panią Ewą Błońską-Wybierała z powodu wyjazdu do teatru.

02.12.2019r Do końca tygodnia odwołane są zajęcia z panią Katarzyną Andrzejewską. W dniu 3.12.2019r odwołane są zajęcia z panią Karoliną Gustowską. (próbny egzamin-8 klasy)

Do czwartku 05.12.2019r nie będzie zajęć z panią Klaudią Trzeciak. W dniu 03 i 04 .12.2019r  oraz 9i 10.12.2019r nie będzie zajęc z panią Małgorzata Pilipą.

06.12.2019r W dniu dzisiejszym odwołane są zajęcia z panią Trzeciak.

Uwaga aktualny harmonogram uwzględniający warsztaty ogólnorozwojowe.

Harmonogram zajęć – SP2 grudzień 2019r

10.12.2019R W TYM TYGODNIU ODWOŁANE SA ZAJĘCIA Z PANIĄ NASKRĘTSKĄ I TRZECIAK

Zakończone grupy:

matematyka d-w z panią Miedzińską -28. 11.2019r

zajęcia ICT z panią Naskrętską grupa 1 -18.12.2019r

technika z panią Szydłowską grupa 2-17.12.2019r

matematyka d-w z panią Gustowską grupa 3- 19.12.2019r

09.01.2020 w dniu jutrzejszym odwołane sa zajęcia z panią Pilipą.

W dniu 28.01.2020 zakończyły się zajęcia z panią Parusis.

Uwaga! 29.01.2020r-do końca tygodnia są odwołane zajęcia z panią K. Trzeciak

03.02.2020 Do końca tygodnia tygodnia odwołane są zajęcia z panią Fortuniak-Chudzik.

29.03.2021 Anna Bożek zakończyła zajęcia z grupą 23 jęz. angielski rozwijające 29.03.2021r

Harmonogram II – Szkoła na podium – tutaj lubię się uczyć sp2 2 rok

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ-SP1

Uwaga aktualizacja harmonogramu!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ-SP1

Z powodu nieobecności nauczyciela p.Natalii Loret- Wiernasz terapia logopedyczna w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 04 października  ( piątek) nie odbędzie się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez prowadzącą z uczestnikami.

Z powodu nieobecności nauczyciela p.Beaty Stefańskiej ( wyjazd na wymianę międzyszkolną do Gruzji) zajęcia przyrodnicze w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 28 października  ( poniedziałek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

Z powodu nieobecności nauczyciela p.Katarzyny Vogt zajęcia przyrodnicze w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 13 listopada ( środa) nie odbędą się. Termin
odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

 15.11. 2019r Z powodu nieobecności nauczyciela p. Katarzyny Vogt zajęcia przyrodnicze w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 18 listopada  ( poniedziałek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

Z powodu nieobecności nauczyciela pani Anety Gębali zajęcia matematyczne w ramach projektu „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć” w dniu 25 listopada  ( poniedziałek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

Z powodu nieobecności nauczyciela pani Edyty Stachowiak- Szyszki zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 27 listopada  ( środa) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

W związku ze zmianą planu musiał ulec zmianie  termin zajęć projektowych „Szkoła na podium” z matematyki z p. Grudkowską- Antkowiak: z 14.01. na 28.01. godz. 13:35- 14:20 oraz z 21.01.  na 03.03. godz. 13:35- 14:20.

20.01.2020r. UWAGA Aktualny harmonogram zajęć!

Harmonogram zajęć_sp1

Uwaga! Z powodu nieobecności nauczyciela: pani Iwony Mocydlarz zajęcia w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w tygodniu: 27.01-31.01 nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami.

Z powodu nieobecności nauczyciela: pani Emilii Laskowskiej- Janoś zajęcia w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w środę 29.01. nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami.

Z powodu nieobecności nauczyciela pani Katarzyna Vogt zajęcia przyrodnicze w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 03.02.  ( poniedziałek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

Z powodu nieobecności nauczyciela: pani Iwony Mocydlarz zajęcia w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniach: 24.01-31.01 nie odbyły się, termin odrobienia to: 24, 26, 28 lutego.

Harmonogram zajęć III semestr _sp1

10.03.2020r Uwaga aktualizacja harmonogramu!

Harmonogram zajęć III semestr_SP1

Harmonogram zajęć III semestr sp1_

 

Szkoła Podstawowa we Wróblińcu

Harmonogram zajęć SPwr

Od listopada rozpoczynają się zajęcia z przyrody

7 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody Dorota Piec piątek 12:45-13:30 7 Sala nr 18

harmonogram szkoleń dla nauczycieli

Uwaga w związku z decyzją Burmistrza o odwołaniu w szkołach wszystkich imprez konkursów itp. szkolenia dla nauczycieli w miesiącu marcu zostają odwołane. O nowych terminach poinformujemy po konsultacji z wykonawcą szkolenia.

harmonogram warsztatów dla rodziców

harmonogram wyjazdów edukacyjnych

REKRUTACJA DO PROJEKTU 2019/2020:

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia RODO:

klauzula informacyjna_zmiana_03.2019

klauzula RODO 05.12.2019r

Obowiązują dokumenty rekrutacyjne z roku szkolnego 2018/2019.  Regulamin oraz załączniki w sekcji REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu

W dniach 23 i 28.01.2020r odbyły się wyjazdy edukacyjne do Hydropolis we Wrocławiu dla pierwszych  zaplanowanych czterech grup.

Warsztaty adresowane do uczniów i uczennic objętych programem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz laboratorium w szkole podstawowej. Ich celem jest wzrost efektywności zajęć, aspiracji edukacyjnych i motywacji uczniów oraz stymulowanie ciekawości poznawczej. Warsztaty będą uzupełnieniem programu zajęć oferowanych w projekcie. Wnioski z warsztatów omówione zostaną na zajęciach projektowych.

Poniżej fotorelacja z wyjazdów

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

 

REALIZACJA PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ  2020/2021:

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WZIĄCHOWIE WIELKIM:

-Zajęcia rozwijające z języka angielskiego gr.5 p.E.Toboła  sala nr X
3.09.2020r.- 2 godz. (13.40-14.25, 14.35-15.20)

– Zajęcia rozwijające ICT gr. 7- p.I.Mensfeld-Rucińska sala nr 14

4.09.2020r.-1 godz.(11.50-12.35)

11.09.2020r.-1 godz. .(11.50-12.35)

18.09.2020r.-1 godz. .(11.50-12.35)

25.09.2020r.-1 godz. .(11.50-12.35)

2.10.2020r.-1 godz. .(11.50-12.35)

9.10.2020r.-1 godz.- .(11.50-12.35) – zakończenie zajęć.

– Zajęcia rozwijające ICT gr. 8- p.I.Mensfeld-Rucińska sala nr 14

9.09.2020r.-3 godz. . (12.45-13.30, 13.40-14.25, 14.35-15.20)

16.09.2020r.-3 godziny. (12.45-13.30, 13.40-14.25, 14.35-15.20)

23.09.2020r.-1 godz. . (12.45-13.30) –zakończenie zajęć. 

-Zajęcia rozwijające z matematyki gr.10 p.E.Muszalska:  sala nr 3

09.09.2020r.-1 godz.14.35-15.20
10.09.2020r. -3 godz. (12.45-13.30, 13.40-14.25, 14.35-15.20) -zakończenie zajęć.

-Zajęcia rozwijające z matematyki gr.11 p.E.Muszalska: sala nr 3

3.09.2020r.- 3 godz. (12.45-13.30, 13.40-14.25, 14.35-15.20)
17.09.2020r.-3 godz. (12.45-13.30, 13.40-14.25, 14.35-15.20)
01.10.2020r.- 3 godz. (12.45-13.30, 13.40-14.25, 14.35-15.20)
15.10.2020r.- 3 godz. (12.45-13.30, 13.40-14.25, 14.35-15.20) -zakończenie zajęć.

 

Uwaga aktualizacja harmonogramu!

Szkoła na podium harmonogram 2020-21_SPWW

 

Aktualny harmonogram!

harmonogram SP Wziąchowo Wielkie

Grupa językowa prowadzona przez p.Z.Rybkę rozpocznie zajęcia zdalne, harmonogram będzie przesłany 12 XI 2020r.

Zajęcia pozostałych grup na czas edukacji zdalnej zostają odwołane.

Aktualne harmonogramy zajęć zdalnych:

harmonogram on line SP WZIĄCHOWO WIELKIE

 

harmonogram on line grudzień spww

 

19.01.20201 harmonogram logopedia stacjon. 1-3- podium 01 2021los spww

26.01.2021 Harmonogram j. angielski online

harmonogram-on-line-SnP-1 spww

 

28.01.2021 Harmonogram SI stacjonarne 1-3

Poradzisz Elżbieta  Zajęcia z terapii sensorycznej SI

02.2021 godz. 11.50-12.35   – 1 godz. grupa 18 

 • 02. 2021 godz. 11.50-12.35   – 1 godz. grupa 18   KONIEC ZAJĘĆ

HARMONOGRAM ONLINE-J ANGILESKI GRUPA NR 5 LUTY Szkoła na podium on-line – luty gr.5 zajroz.j.ang.

Szkoła na podium online-harmonogram 11 i 15 luty zaj. rozw. z j.ang. gr 5 HARMONOGRAM SZKOŁY NA PODIUM ONLINE-11 i 15luty spww

 • Nowe harmonogramy:

Harm. podium K.Woźna

Terapia SI L.Turczynowska od 8.02.2021r.

 

 

Aktualizacja harmonogramów:

Szkoła na  podium 01 2021-harmonogram zajęć stacjonarnych

Warsztaty zajęcia zdalnie-harmonogram zajęć zdalnych

Harmonogram laboratorium przyrodnicze M.Matylak spww

szkoła na podium online spww j. angielski

02.03.2021

Harmonogram online Szkoła na podium SPWW 03.

harmonogram spww 03_1

szkoła na podium online-marzec

szkoła na podium online-marzec (1)

Harmonogram online Szkoła na podium spww 11.03.2021

harmonogram on line marzec 2021_spww

Harmonogram online Szkoła na podium

Harmonogram III-IV online Snpodium

Wziąchowo-terapia ostatnia godzina

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ZAKOŃCZONE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W MILICZU:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ-SZKOŁA NA PODIUM_SP1

UWAGA!Z uwagi na zmianę harmonogramu basenów w związku z „czerwoną strefą” zajęcia projektowe- przyrodnicze w ramach „Szkoły na podium” z p. K. Vogt zostaną przesunięte z dnia 30.09. na 23.09.

29.09.2020r Uwaga! Z powodu nieobecności nauczyciela pani Anety Gębali zajęcia matematyczne w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 30 września  ( środa) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

06.10.2020r

Z powodu nieobecności nauczycieli: pani Anety Gębali zajęcia matematyczne w ramach projektu w dniu 7 października  ( środa) nie odbędą się oraz zajęcia z j. angielskiego z p. Anną Bożek z dnia 9 października ( piątek). Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

Uwaga! Z powodu nieobecności nauczyciela pani Judyty Tokar zajęcia ogólnorozwojowe w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu 12.10.  ( poniedziałek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami i rodzicami.

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ-SZKOŁA NA PODIUM SP 1 aktualizacja

Z powodu nieobecności nauczycieli: pani Barbary Magdzińskiej i pani Anny Bożek zajęcia przyrodnicze i języka angielskiego w ramach projektu „Szkoła na podium. Tutaj lubię się uczyć” w dniu  26 października  ( poniedziałek) nie odbędą się. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z uczestnikami

Aktualne harmonogramy zajęć zdalnych:

A. Bożek – harm. zdal. gr 27

A. Bożek gr. 23

A. Horała- harmonogram zdal.

Aneta Gębala

B. Magdzińska –harmonogram-zdal

B. Stefańska harm. zdal.

E. Janoś- harm. zdal.

E. Szyszka harm. zd. gr. 11

E. Szyszka harm. zd. gr. 16

I. Buchert gr. 21

K. Chołodecka harm. zd.

K. Vogt- harm. zd.

R. Grudkowska- harm. zdal.

Grupy zakończone:

matematyka gr 6

mat. gr 17

log. z pania Loret-Wiernasz

j. niem. z panią Horałą

25.01.2021 Aktualizacja harmonogramu SP1  HARMONOGRAM ZAJĘĆ-SZKOŁA NA PODIUM (2)sp1

 

09.02.2021 aktualny harmonogram

Harmonogram zajęć II semestr od 1 II

Harmonogram zajęć od 10.03 SP1

15.03.2021

nieobecność p. Janoś

nieobeność n-la- p. Vogt

harmonogram zajęć od marca 2021

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ZAKOŃCZONE

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 W MILICZU

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu Szkoła na podium – od września 2020 _sp2-zajęcia odbywają się na platformie TEAMS

Zajęcia zakończone :

ICT gr5

ICT gr 6

J. ang. d-w gr 3 i gr 1 oraz gr 2

J. francuski gr 1

J. niem rozw. gr 1

Warsztaty psych. gr. 1

J. ang. roz. gr 2

Technika  gr 4  gr 3

Przyr. d-w  gr 3

Mat. d-w gr 7, gr. 5, gr. 6

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ZAKOŃCZONE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA WE WRÓBLIŃCU:

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ szkoła na podium 2020-21

Aktualne harmonogramy zajęć zdalnych:

1. EKOBADACZ  Gr.4 PONIEDZIAŁEK GODZ.13,40-14,25
2. ZAJĘCIA Dydaktyczno-wyrównawcze Gr.7  środa  14,30-15,15
3. ZAJĘCIA Dydaktyczno-wyrównawcze  Gr.9 środa 13,45-14,30   piątek 12,45-13,30
Wszystkie grupy zakończyły zajęcia.
Od lutego rozpocznie zajęcia jedna ostatnia grupa matematyczna.
Harmonogram zajęć grupa mat. harmonogram zajęć II semestr r.sz. 20-2021
WSZYSTKIE ZAJĘCIA ZAKOŃCZONE
Szkolenia dla nauczycieli:
link do szkolenia:
11.02.2021
https://szkolenia-bprconsulting.clickmeeting.com/cyberprzemoc?_ga=2.266649166.1958600142.1612795959-1979541177.1605009742
18.02.2021
https://szkolenia-bprconsulting.clickmeeting.com/nauczanie-wizualne?_ga=2.44425572.1722558377.1613460089-1979541177.1605009742
02.03..2021
https://bprconsulting.clickmeeting.com/nauczanie-przyrody-przez-eksperymenty?_ga=2.264138636.1604445836.1614587797-1979541177.1605009742
E-Nauczyciel 10.03.2021-31.03.2021
https://bprconsulting.clickmeeting.com/e-nauczyciel?_ga=2.170556064.1471069795.1615288005-1769493268.1615288005
Robotyka i programowanie 22.03.2021r-07.04.2021r
https://bprconsulting.clickmeeting.com/robotyka-i-programowanie?_ga=2.72695059.1412568833.1616400192-1769493268.1615288005
Robotyka i programowanie: 29.03.2021 oraz 07.04.2021 nauczyciele spotykają się w dwóch grupach w Szkole Podstawowej nr 1 w Miliczu (grupa stacjonarna-zajęcia z trenerem) oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu druga grupa -połączenie zdalne
Egzamin E-nauczyciel w formie zdalnej;: 27.04.2021 godz. 16:00.  Szkoła Podstawowa nr 1 -sala nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2  i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu -sala nr 13,
SZKOLENIA ZAKOŃCZONE
Spotkania dla rodziców:
Uwaga! aktualizacja harmonogramów sp2
SPOTKANIA ZAKOŃCZONE
Skip to content